A szervezet általános célja, hogy a szolgáltatásként olyan brikettálási technológiát tegyen elérhetővé, mellyel a megrendelő tetszőleges helyszínen dolgoztathatja fel az ott összegyűjtött brikettálható anyagokat. Az egyébként hulladékként kezelt biomassza nagy távolságokra történő szállítás nélküli hasznosítása egyaránt szolgál társadalmi, ökológiai és üzleti célokat (tüzelőhöz kapcsolódó költségelőnyök realizálása). A célok együttes figyelembe vétele több partnercsoport megfelelő bevonásával lesz biztosítható.

Az üzleti cél a faipari, ill. mezőgazdasági/erdészeti vállalkozásokban keletkező hulladékjellegű biomassza brikettálását jelenti, olyan árképzés mellett, mely egyszerre biztosítja, hogy ezek – a szokásostól eltérő módon – saját telephelyükön, maguk hasznosíthassák a hulladékukat és piacinál kedvezőbb áron jussanak hozzá kényelmes és korszerű fűtőanyaghoz. Ez vagy költségmegtakarítás vagy üzleti bevétel révén biztosít mérhető előnyt az érintett vállalkozásnak.

A társadalmi célrendszer több, szinergikus elemet tartalmaz, mely további nonprofit szervezetek bevonásán keresztül valósítható meg.

A SAJÓ BRIKETT Nonprofit Kft. szolgáltatásának üzleti célja egy olyan mobil gyártóüzem létrehozása, ami brikettálási szolgáltatást nyújt a megrendelő telephelyén, helyi önkormányzatoknál, civil szervezeteknél, városvezetés által üzemeltett intézményeknél, valamint faipari, erdőgazdálkodási és mezőgazdasági vállalkozásoknál. A mobilbrikettálás keretében kitelepítjük, és megbízó telephelyén működtetjük a gépeket a szükséges munkaerő biztosításával. Szolgáltatásunk igénybevételével szükségtelenné válik a nyersanyag és a késztermék szállítása.

Elsődleges célcsoportunk a nagyobb feldolgozandó hulladéknak szánt alapanyaggal rendelkező faipari vállalkozások, társadalmi szerepvállalásunk keretében a szabad kapacitást jelentős kedvezménnyel kívánjuk elérhetővé tenni iskolák és önkormányzatok részére.

A SAJÓ BRIKETT Nonprofit Kft. társadalmi vállalkozásként definiálja önmagát, amely a társadalmi és pénzügyi célok együttes megvalósítására, és ezzel egyidejűleg azok egyensúlyban tartására törekszik. A komplex értékteremtés során, a fenntarthatóság érdekében fontos, hogy a társadalmi cél (foglalkoztatás, környezeti szempontok érvényesítése) mellett valós piaci igényeket is kiszolgáljunk, és minőségi, versenyképes termékeket és szolgáltatást kínáljunk.

Helyi hulladék, helyben, helyi munkaerő révén kerül hasznosításra többrétű járulékos, másodlagos pozitív hatás (társadalmi és környezeti) elérésével. Ennek megfelelően a tevékenységünk másik fő víziója a környezetvédelem, környezettudatosság szolgáltatás révén történő elősegítése.

Vállalkozásunk társadalmi célrendszere tehát három, szinergikus elemet tartalmaz, mely további nonprofit szervezetek bevonásán keresztül valósítható meg:

  • munkahelyteremtés közvetlen és közvetett módon
  • környezettudatos termelést kialakító és erősítő mentorációs program támogatása a helyi gazdák részére az EU-ROM Egyesület háztáji gazdálkodás megalapozását célzó gazdaprogramja keretében. Ennek célja szalonnai családok önellátó képességének, jövedelemszerző tevékenységének megalapozása a jelenleg nem hasznosított termelési kapacitások hasznosításával, amivel kis lépésekben haladva kialakítható a gazdálkodáshoz szükséges szemlélet és ismeretek köre. - környezetbarátabb és olcsóbb megújuló tüzelőanyag biztosítása a térségben, mind üzleti, mind szociális alapon
  • öko termelési módszerek és eljárások terjesztése

Jellemzően önkormányzati és intézményi ügyfélkör bevonásával valósulnak meg a foglalkoztatás közvetett bővülésével (zöld és sárga hulladék-, papír gyűjtése), a környezettudatosság erősítését célzó helyi programokkal (helyi szelektív gyűjtés, iskolai papírgyűjtés) vagy a szociális tüzelő program keretében rendelkezésre bocsátható brikett gyártásával kapcsolatos tevékenységek. A brikettálással párhuzamosan hangsúlyt fektetünk a társadalmi célcsoportok tájékoztatásra és környezettudatosságot gyakorlatban is fejlesztő programok megvalósítására.